STYLOVÉ SEBEPOZNÁNÍ

 

Pracuji jako stylistka.
Mám totiž dar vidět a definovat ženskou krásu. Mám schopnost rozpoznat autentičnost. 
Žena totiž k tomu, aby byla šťastná a spokojená, nutně potřebuje být krásná.
A být krásná, znamená znát samu sebe. Pochopit a porozumnět tomu, co jí přirozeně sluší.
Jak to s ní vlastně ta příroda zamýšlela? K jakému obrazu ji vytvořila?