Dovolená: 
3.-11.8. Blanka
18.-26.8. dílna

  

 

 


STYLOVÉ SEBEPOZNÁNÍ

 
Umím rozpoznat autentičnost, vidět a definovat ženskou krásu. Tu přirozenou. Krásu vašeho skutečného já.
Nechci "z vás udělat někoho jiného
" Cílem stylové konzultace u mne je rozpoznat, kdo jste skutečně Vy!

"Žena totiž k tomu, aby byla šťastná a spokojená, aby naplnila své ženské kvality a poslání, nutně potřebuje být krásná! 
A základem toho - cítit se a být krásná - je poznat samu sebe. Pochopit a porozumnět tomu, co jí přirozeně sluší. Jak to s ní vlastně ta příroda zamýšlela? K jakému obrazu ji vytvořila?
Hledání vlastního stylu je vlastně jiný způsob zodpovězení si na otázku: "Kdo jsem?" 

Obvykle používaný pojem stylové poradenství jsem nahradila svým vlastním názvem Stylové sebepoznání. (U mě totiž není většinou nic tak, jak to bývá obvykle :-) Stylové sebepoznání vystihuje přesněji to, co se u mě na konzultacích děje.

Ale hlavně - já neradím. Já, krok po kroku, ruku v ruce s vámi, společně postupujeme. Kousek po kousku, barvu po barvě, abychom se dopátraly vaší podstaty. Abyste vy pochopila, kdo jste. Oblečení je totiž jedna z nejjednodušších terapií a cest k sobě. K poznání - kdo jsem? A když budu vědět kdo jsem, pak budu umět tu osobu obléknout. Stanu se pánem svého oblečení, nikoliv sluhou.

 

Skrze sebe poznám svůj styl. Svůj styl poznám skrze sebe!