Souhrnný ceník
 

Stylové sebepoznání 


Cena | Kč 3.000,- Minimální konzultace - 3 hodiny
Cena | Kč 4.000,- Základní konzultace - 4 hodiny
Cena | Kč 5.000,- Společná konzultace dvou spřátelených osob - 4,5 - 5 hodin
Cena | Kč 1.000,- Druhá a další konzultace - cena za 1 hodinu

 


Dodatečné, další konzultace

Řešení konkrétních situací, konkrétního oblečení, střihy, korekce postavy, speciální příležitosti (plesy, svatba ...) nebo zkrátka jen "chci vědět ještě více".
Cena je stanovena v závislosti na čase - 1 hodina konzultace | Kč 1.000,-

 

 

 
Upozornění, příplatky ...

  • Minimální hranice věku konzultace stylového sebepoznání je 21 let
  • Individuální konzultace se konají v pracovní dny.
  • Na osobní stylové konzultace nevystavuji dárkové poukazy. (Potřeba konzultace Stylového sebepoznání musí vycházet z vlastního rozhodnutí a vlastní iniciativy.)
  • Do deseti dnů po závazném přihlášení je nutné uhradit zálohu 500,- Kč.
  • Zrušení termínu - 3 dny předem a méně - záloha se nevrací, ale přesouvá se na náhradní termín (lze využít pouze 1 x).
  • Zrušení termínu - 24 hodin předem a méně - záloha je využita jako nevratný stornopoplatek.
     

 
C H C I   S E   P Ř I H L Á S I T

D A L Š Í   P R A K T I C K É   I N F O R M A C E

M Í S T O   K O N Á N Í