Skupinové workshopy jsou finančně i časově přijatelnější varianta na cestě stylového sebepoznání.

Na rozdíl od individuálních se konají ve dnech volna (obvykle v sobotu) v dopoledních hodinách.
Jejich atmosféra je přátelská. Workhop se uskutečňuje v malé komorní skupině žen. 

 

 

Skupinový workshop barevné typologie aneb "Jaké barvy mi sluší?" 

V první části tohoto workshopu se teoreticky seznámíte s tím, jak se barvy rozdělují do kategorií barevné teploty a barevné hloubky. Zjednodušeně řečeno - naučíte se barvy rozpoznávat a vnímat.
V druhé části pak na všech (maximální počet čtyřech) účastnicích bude realizováno praktické hledání vlastní barevnosti.

Užitek z této akce bude tedy jednak v tom, že přímo na sobě objevíte své zásadní, nejlichotivější barvy. A druhý, řekla bych neméně důležitý než první, že nestranným pohledem lze na druhých ženách názorné uvidět, jak barvy fungují a jak náš vzhled ovlivňují. Jak nám ubližují a jak nám lichotí. Jak s námi ladí, jak naopak "jdou proti nám".
Ještě jinak bych řekla - na sobě - získáme to, že víme, co nám sluší a na druhých - lépe pochopíme princip fungování barev, tedy obecné zásady.


Cena:
Kč 1200,-


Termín:

12. září 2020 | Sobota | od 10.00 - 13.00

 

 


 

C H C I   S E   P Ř I H L Á S I T

S O U H R N N Ý   C E N Í K

D A L Š Í   P R A K T I C K É   I N F O R M A C E

M Í S T O   K O N Á N Í